จำหน่ายเครื่องมือหนักใช้งานแล้ว ประจำปี 2561
Issue No : 1158 Issue Date : 28 March 2018
Post Name : Vilaiwan
Download File : Mrs. Vilaiwan Tubtimdurm Mrs. Vilaiwan Tubtimdurm
เรื่อง  จำหน่ายเครื่องมือหนักใช้งานแล้ว ประจำปี 2561
ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจำหน่ายเครื่องมือหนักเก่า จำนวน 3 รายการ
มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ    รายการเครื่องมือหนัก    จำนวน    ราคากลาง
1    รถโฟล์คลิฟท์ 2.5 ตัน Maximal No.202    1    66,000.00
2    รถโฟล์คลิฟท์ 2.5 ตัน Maximal No.203    1    66,000.00
3    รถโฟล์คลิฟท์ 2.5 ตัน Maximal No.211    1    66,000.00

โดยมีกำหนดการดังนี้
•    รับเงื่อนไข-ซื้อซองประกวดราคา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  12 เมษายน  2561
•    เข้าดูสภาพเครื่องมือ                       วันที่    2 - 12 เมษายน  2561
•    ยื่นซองประกวดราคา                             วันที่  18 - 20 เมษายน  2561
•    เปิดซอง-แจ้งผลการประกวดราคา                วันที่  23 เมษายน  2561
•    ชำระเงิน                           วันที่  24 - 25 เมษายน  2561

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดขอรับเอกสารการประกวดราคา และยื่นซองประกวดราคาได้ที่แผนกจัดซื้อ  ชั้น 3 อาคารสำนักงาน บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบี 4 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   โทรศัพท์  038-408-400 ต่อ 2251,2253 ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 12 เมษายน  2561 เวลา 07.30-16.30น. หรือทาง Website : http://www.tips.co.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  27 มีนาคม  2561
 

Customer manual for SPARCS N4 web.
[ Customer Manual ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Home