วันที่ 17 มิถุนายน 2562
1.ตำแหน่งหรือประเภทของงาน : จำนวน ตำแหน่ง
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล     -  
เพศ ชาย    หญิง
วันเกิด  
อายุ ปี  
ที่อยู่
เขต
จังหวัด
โทรศัพท์บ้าน   
โทรศัพท์มือถือ   
อีเมล์   
แนบไฟล์เอกสาร ( ไฟล์นามสกุล .doc , .xls , .pdf , .txt )